Aleksander Lasoń urodził się 10 listopada 1951 r. w Siemianowicach Śląskich. Ukończył z wyróżnieniem studia kompozytorskie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach pod kierunkiem prof. Józefa Świdra, studia uzupełniał na kursach, m. in. w Burgas u Tona de Leeuw, Marina Goleminova i Andreya Eshpay’a, w latach 1984 i 1988 brał udział w Międzynarodowych Wakacyjnych Kursach Nowej Muzyki w Darmstadt. Początkowo działał jako pianista improwizator (w 1972 roku został laureatem IV Konkursu Improwizacji Fortepianowej w Gdańsku), po czym poświęcił się przede wszystkim komponowaniu, a także dyrygenturze. Za swoją twórczość otrzymał szereg znaczących nagród, do najważniejszych należą, m. in.: Nagroda im. Beethovena Miasta Bonn za II Symfonię „koncertującą” na fortepian i orkiestrę (1980); trzykrotnie uzyskał wysokie lokaty na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu – za I Symfonię na instrumenty dęte, perkusję i dwa fortepiany uzyskał najwyższą punktację i I lokatę w 1980 roku, za II Kwartet smyczkowy oraz Concerto festivo na skrzypce i orkiestrę wyróżnienia w 1988 i w 1997, w 1985 za cykl Muzyk kameralnych i Trzy pieśni do sł. K. Iłłakowiczówny otrzymał Nagrodę Śląskiej Polihymnii, następnie nagrodę I stopnia im. St. Wyspiańskiego za wybitne osiągnięcia kompozytorskie (1986); dwukrotnie nagrodę-stypendium twórcze Witolda Lutosławskiego (1987 i 1989), Nagrodę–stypendium „Exclusiv” wydawnictwa muzycznego „TONOS Music Publishers” w Darmstadt (1988/1989), Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich za wybitne osiągnięcia kompozytorskie oraz działalność wykonawczą w dziedzinie nowej muzyki (2002), dwukrotnie Nominację do Nagrody Mediów Publicznych OPUS za VII Kwartet smyczkowy (2008) i Called Back (2009), i wiele innych nagród. Obok pracy twórczej od 1975 roku prowadzi również działalność pedagogiczną.

W styczniu 2000 roku otrzymał tytuł profesora sztuk muzycznych. Wykłada na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie i prowadzi klasę kompozycji w Akademii Muzycznej w Katowicach. Od 1996 przez wiele był dyrygentem Orkiestry Muzyki Nowej, założonej z jego inicjatywy przy Akademii Muzycznej w Katowicach, której celem jest popularyzacja muzyki najnowszej i klasyki XX w. W latach 1986-89 był wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej w Warszawie (polskiej sekcji ISCM), a w latach 1990-93 – prezesem Oddziału Związku Kompozytorów Polskich w Katowicach. Od kilku kadencji był przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej Związku Kompozytorów Polskich w Warszawie. Jego utwory opublikowane są w Polskim Wydawnictwie Muzycznym w Krakowie, wydawnictwie EUTERPE W Krakowie oraz za granicą w wydawnictwie „TONOS Music Publishers” w Darmstadt i Edition Modern w Monachium.

Organizator

fundacja sinfonietta pomerania 220x80

Partnerzy

filharmonia nck lotos

Mecenasi

gdansk   samorzad zaiks

Patroni Medialni

patroni medialni

Początek strony