Andrzej Hundziak, ur. 1 marca 1927 w Krośniewicach, w latach 1947-53 studiował teorię muzyki u Kazimierza Sikorskiego, Kazimierza Jurdzińskiego i Tomasza Kiesewettera w PWSM w Łodzi oraz muzykologię na Uniwersytecie Łódzkim (1948-51). W roku1960 podjął studia kompozytorskie pod kierunkiem Tadeusza Szeligowskiego w PWSM w Warszawie. Po jego śmierci w 1963 kontynuował je w klasie Bolesława Woytowicza w PWSM w Katowicach, uzyskując w 1966 roku dyplom z wyróżnieniem. W roku 1967 wyjechał na stypendium do Paryża, gdzie studiował pod kierunkiem Nadii Boulanger. Po powrocie do kraju podjął współpracę z teatrami dramatycznymi (m.in. w Łodzi, Warszawie, Toruniu, Zabrzu, Katowicach, Poznaniu i Kaliszu), jako autor muzyki do sztuk teatralnych. W latach 1979-81 piastował stanowisko dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego w Łodzi.
Równolegle zajmował się też pracą pedagogiczną. W latach 1954-61 pełnił funkcję dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Łodzi, w latach 1958-61 Społecznych Ognisk Muzycznych w Łodzi, od 1961 Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej i Państwowego Liceum Muzycznego w Łodzi. Od roku 1974 pracuje w łódzkiej Akademii Muzycznej. Działa również jako animator życia muzycznego.

W latach 1956-71 był prezesem Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego, w latach 1975-79 Federacji Stowarzyszeń Kulturalnych Województwa Miejskiego Łódzkiego. W 1978 zorganizował w Łodzi jedną z edycji Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego. W 1977 powołał do życia Ogólnopolski Festiwal Współczesnej Twórczości Muzycznej dla Dzieci i Młodzieży „Do-Re-Mi”, którego jest dyrektorem i kierownikiem artystycznym. Od lat zasiada także w jury Ogólnopolskiego Konkursu Chórów dla Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy. W latach 70. publikował artykuły o charakterze dydaktycznym i pedagogicznym, wydawane głównie w materiałach Centralnego Ośrodka Pedagogicznego Szkolnictwa Artystycznego. Jest członkiem rady artystycznej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Za twórczość dla dzieci i młodzieży, która stanowi blisko jedną trzecią jego dorobku, otrzymał wiele nagród, m.in. w 1977 I nagrodę na III Biennale Sztuki dla Dzieci w Poznaniu, w 1980 Nagrodę Prezesa Rady Ministrów, w 1982 III nagrodę na Konkursie Związku Kompozytorów Polskich. Ponadto w 1964 został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w 1976 uhonorowany Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”.

Organizator

fundacja sinfonietta pomerania 220x80

Partnerzy

filharmonia nck lotos

Mecenasi

gdansk   samorzad zaiks

Patroni Medialni

patroni medialni

Początek strony