Jan Janca, ur. 1 czerwca 1933 w Gdańsku) – gry na organach uczył się początkowo u swego ojca, Antoniego Jancy. Po ukończeniu Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Gdańsku-Wrzeszczu studiował w latach 1950-1955 w PWSM w Krakowie – organy u Bronisława Rutkowskiego i kompozycję u Stanisława Wiechowicza. Następnie działał jako wolny organista, dokonując m.in. nagrań na organach katedry oliwskiej. W 1957 roku wyjechał do Niemiec. W latach 1958–1962 studiował kompozycję w Wyższej Szkole Muzycznej w Stuttgarcie u Johanna Nepomuka Davida, a w latach 1958–1965 był prywatnym uczniem Marcela Duprégo w Paryżu. W latach 1962–1996 był organistą w kościele św. Jana w Tybindze i wykładowcą muzyki na seminarium duchownym Wilhelmstift. Muzyki uczył także w Katolickiej Wyższej Szkole Muzyki Kościelnej w Rottenburgu. Skomponował kilka utworów organowych, jest również autorem szeregu prac poświęconych dziejom budowy organów na terenie obecnej Polski północnej. Wspólnie z W. Renkewitzem napisał książkę Orgelbaukunst in Ost- und Westpreußen. Przygotował do wydania Utwory z Oliwskiej Tabulatury Organowej oraz 24 Polonezy Johanna Gottlieba Goldberga (Wydawnictwo ORGANON).

Organizator

fundacja sinfonietta pomerania 220x80

Partnerzy

filharmonia nck lotos

Mecenasi

gdansk   samorzad zaiks

Patroni Medialni

patroni medialni

Początek strony