Henryk Hubertus Jabłoński (1915-1989), w 1932 roku rozpoczął studia z zakresu gry na wiolonczeli pod kierunkiem Kazimierza Wiłkomirskiego w Polskim Konserwatorium Muzycznym w Gdańsku. Następnie uczył się kompozycji w Berlinie u Wernera Schramma oraz Alfreda Paetscha. W 1953 roku zdobył II nagrodę (I nie przyznano) za Sonatę na wiolonczelę solo (1953) na konkursie na muzykę kameralną, organizowanym przez Związek Kompozytorów Polskich. Od 1935 roku współpracował z rozgłośnią radiową Wolnego Miasta Gdańska jako wiolonczelista i aranżer muzyki popularnej. Podczas II wojny światowej grał jako wiolonczelista i pianista w małych zespołach rozrywkowych w Gdańsku. Po wojnie pozostał w Polsce. Podjął pracę jako wiolonczelista w orkiestrze symfonicznej w Gdańsku, w latach 1948-1953 kierował chórem studenckim przy Politechnice Gdańskiej, zaś w latach 1951-54 Chórem Technikum Budowy Okrętów w Gdańsku. Od 1947 współpracował z Orkiestrą Polskiego Radia, dla której pisał utwory popularne i rozrywkowe. W latach 50. XX w. pracował także w gdańskiej rozgłośni radiowej, dokonując opracowań muzyki ludowej z terenów Kaszub. W latach 1954-80 był profesorem kompozycji i instrumentacji w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku. Został uhonorowany m.in. Nagrodą Artystyczną miasta Gdańska (1951), Nagrodą Wojewódzką za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury (1971), Nagrodą Prezydenta miasta Gdańska (1975), Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki I stopnia (1980). Henryk Hubertus Jabłoński obok utworów symfonicznych i kameralnych pisał również muzykę do filmów oraz piosenek, które wykonywały Barbara Dunin, Marta Mirska, Regina Pisarek i Violetta Villas.

Organizator

fundacja sinfonietta pomerania 220x80

Partnerzy

filharmonia nck lotos

Mecenasi

gdansk   samorzad zaiks

Patroni Medialni

patroni medialni

Początek strony