Grażyna Pstrokońska-Nawratil, ur. 16 lipca 1947 we Wrocławiu, studiowała kompozycję w PWSM we Wrocławiu, początkowo u Stefana Bolesława Poradowskiego (1966-67), a następnie w klasie Tadeusza Natansona (1967-71). W 1978 uzupełniała studia kompozytorskie we Francji pod kierunkiem Pierre’a Bouleza i Oliviera Messiaena, uczestniczyła w zajęciach Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique w Paryżu, w seminarium poświęconym muzyce Iannisa Xenakisa w Aix-en-Provence oraz odbyła staż w studiach eksperymentalnych w Paryżu i Marsylii. Od 1971 pracuje w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu, gdzie od 1991 kieruje pracą Katedry Kompozycji i Teorii Muzyki (obecnie Katedra Kompozycji). W 1993 otrzymała tytuł naukowy profesora.

W latach 1998 – 2009 była również wykładowcą w Akademii Muzycznej w Poznaniu. W latach 1994-97 uczestniczyła w pracach Komisji Repertuarowej Festiwalu „Warszawska Jesień”, a w latach 1996-2008 pełniła kolejno funkcje doradcy programowego, kierownika oraz dyrektora artystycznego Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej „Musica Polonica Nova”. Jest laureatką wielu konkursów kompozytorskich, m.in. Konkursu Młodych Związku Kompozytorów Polskich (1968 i 1973), Konkursu im. Grzegorza Fitelberga (1972), Międzynarodowego Konkursu dla Kompozytorek
w Mannheim (1975). W 1987 jej utwór Ikar na wielką orkiestrę symfoniczną (1979) uzyskał III lokatę na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu. W roku 1989 otrzymała Nagrodę Miasta Wrocławia oraz Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży, w 1998 roku – Nagrodę im. Św. Brata Alberta, w 2002 – Wrocławską Nagrodę Muzyczną, w 2004 roku – Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich, w 2006 roku – Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w roku 2013 – Złoty Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”. Została zaproszona do komitetu honorowego Światowych Dni Muzyki Wrocław 2014.

Organizator

fundacja sinfonietta pomerania 220x80

Partnerzy

filharmonia nck lotos

Mecenasi

gdansk   samorzad zaiks

Patroni Medialni

patroni medialni

Początek strony