Wolfgang Rihm urodził się 13 marca 1952 roku w Karlsruhe. Wcześnie zainteresował się malarstwem, literaturą i muzyką, a w 1963 zaczął komponować. Już w czasie nauki w humanistycznym gimnazjum im. Bismarcka w Karlsruhe (1968-1972) uczył się kompozycji pod kierunkiem Eugena Wernera Velte z tamtejszej Hochschule für Musik. Zajmował się szczególnie muzyką II Szkoły Wiedeńskiej, m.in. zinstrumentował Klavierstücke op. 19 Arnolda Schoenberga. Jako kompozytor podążył w kierunku aforystycznego stylu Antona Weberna.

Kolejnymi pedagogami Rihma byli Wolfgang Fortner i Humphrey Searle. Równocześnie z maturą złożył egzamin dyplomowy z kompozycji i teorii muzyki w Musikhochschule w Karlsruhe. Kontynuował studia pod kierunkiem Karlheinza Stockhausena w Kolonii (1972/73) oraz Klausa Hubera we Freiburgu (1973-76). Studiował także muzykologię u Hansa Heinricha Eggebrechta. Od 1973 roku samodzielnie nauczał kompozycji. W 1978 wystąpił po raz pierwszy jako wykładowca na Międzynarodowych Wakacyjnych Kursach Nowej Muzyki w Darmstadt.

Od 1981 roku prowadził klasę kompozycji w Musikhochschule w Monachium, a od 1985 w rodzinnym Karlsruhe, jako następca swego pedagoga Eugena Wernera Velte. Pierwszym poważnym sukcesem kompozytorskim Rihma było wykonanie dzieła orkiestrowego Morphonie – Sektor IV na festiwalu w Donaueschingen (1974). W następnych latach osiągnął znaczny rozgłos, czego efektem było powierzenie mu w 1982 roku stanowiska członka prezydium Związku Kompozytorów Niemieckich. W 1984 roku został członkiem prezydium Niemieckiej Rady Muzycznej, od 1985 był członkiem kuratorium Fundacji Heinricha Strobla, a od 1989 radcą GEMA. W latach 1984/85 i 1997 był członkiem Towarzystwa Naukowego, w latach 1984-1989 współredagował pismo Melos, w latach 1984- 1990 był doradcą muzycznym opery berlińskiej, a w latach 1990-1993 ekspertem muzycznym Centrum Sztuki i Technologii Mediów (ZKM) w Karlsruhe. Freie Universität w Berlinie przyznał mu w 1998 roku doktorat honorowy. W sezonie 2013/2014 był kompozytorem rezydentem Sächsischen Staatskapelle w Dreźnie. Od lata 2016 roku Wolfgang Rihm obejmie dyrekcję założonej przez Pierre’a Bouleza Akademii Festiwalowej w Lucernie.

Organizator

fundacja sinfonietta pomerania 220x80

Partnerzy

filharmonia nck lotos

Mecenasi

gdansk   samorzad zaiks

Patroni Medialni

patroni medialni

Początek strony