Jerzy Kornowicz, ur. 12 sierpnia 1959 roku w Lublinie, studia kompozytorskie odbył pod kierunkiem Tadeusza Bairda i Mariana Borkowskiego w Akademii Muzycznej w Warszawie oraz u Louisa Andriessena w Kon
serwatorium Królewskim w Hadze. Uczestniczył w kursach kompozytorskich, m.in. w Kazimierzu Dolnym, Darmstadt i Villenueve-lez-Avignon. Był stypendystą m.in. Rządu Holenderskiego, Fundacji Kultury oraz British Council. Jego utwory powstawały na zamówienie festiwali, instytucji muzycznych oraz znakomitych wykonawców z Polski i zza granicy, m.in. Radia BBC, Polskiego Radia, Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia, chóru BBC Singers, Festiwalu „Warszawska Jesień”, orkiestry De Ereprijs, kwartetu Joachim, Filharmonii Praskiej i Miasta Wrocławia. Ukazały się na płytach wydanych przez BBC Music, Signum Classic, Acte Préalable i Polskie Centrum Informacji Muzycznej. W 2000 jego utwór Figury w oplocie uzyskał rekomendację na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO, w 2008 kompozycja Spiętrzenia na orkiestrę znalazła się w grupie 7 nominacji do Nagrody Mediów Publicznych Opus 2008, a w 2014 roku utwór Wielkie przejście znalazł się w finale pierwszej edycji Wrocławskiej Nagrody Muzycznej „Polonica Nova”. Jest założycielem grupy muzyki intuitywnej Kawalerowie błotni, z którą występował na wielu festiwalach, m.in.: Chopin i Jego Europa, Musica Polonica Nova, Warszawska Jesień, Audio Art w Krakowie, Audio Art w Warszawie i Warszawskie Spotkania Muzyczne. Jest także autorem utworów dla dzieci, muzyki do spektakli teatralnych i filmu oraz songów i piosenek.

W latach 1988-90 przewodniczącym Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich, zaś w latach 1989-92 i 2002-2007 – członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej. W latach 2004-2006 był wiceprzewodniczącym Rady Organizacji Pozarządowych Ministra Kultury. Współorganizował Gdańskie Spotkania Młodych Kompozytorów „Droga”, lubelskie „Akordy”, koncerty „Generacje” w Polskim Radiu, był kuratorem artystycznym festiwalu „Audio Art” w Warszawie i „Przestrzenie dźwięku” w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie oraz projektodawcą „Akademii dźwięku” – serii koncertów edukacyjnych z nową muzyką, prezentowanych w warszawskich szkołach. Jest kuratorem artystycznym Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody” w Lublinie oraz autorem i organizatorem corocznego „Ogólnopolskiego Skupu Dźwięków Nowych i Używanych”. Brał udział w powołaniu Europejskiego Forum Kompozytorów w Wiedniu, a także Europejskiego Porozumienia Kompozytorów i Autorów w Brukseli. Był jurorem w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach kompozytorskich, wśród nich im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach i im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. Wykładał na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jak również gościnnie na innych uczelniach polskich i zagranicznych. Od 1994 prowadzi autorski program edukacji muzycznej
w szkołach Stowarzyszenia Kultury i Edukacji w Warszawie. Jest jednym z inicjatorów powołania Instytutu Muzyki i Tańca, zorganizowania Konwencji Muzyki Polskiej, ustanowienia programu zamówień kompozytorskich i dostępu do powstałych utworów w internecie. W latach 2003-2015 pełnił funkcję prezesa Związku Kompozytorów Polskich.

Od roku 2013 jest prezesem Stowarzyszenia Kreatywna Polska, zrzeszającego polskie środowiska twórcze i przemysły kreatywne. Jest zastępcą przewodniczącego Rady Programowej ds. Muzyki Instytutu Muzyki i Tańca. W 2005 roku otrzymał Odznaczenie Gloria Artis – Zasłużony Kulturze, w 2008 – Nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za zasługi w dziedzinie promocji muzyki polskiej, a w maju 2014 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Organizator

fundacja sinfonietta pomerania 220x80

Partnerzy

filharmonia nck lotos

Mecenasi

gdansk   samorzad zaiks

Patroni Medialni

patroni medialni

Początek strony