Henryk Mikołaj Górecki (1933 – 2010) w 1955 roku rozpoczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach, w klasie kompozycji Bolesława Szabelskiego. W 1960 otrzymał dyplom uczelni z najwyższym odznaczeniem. Miał już wówczas za sobą spektakularne sukcesy kompozytorskie. W lutym 1958 odbył się w PWSM monograficzny koncert jego utworów (grali muzycy Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją K. Stryji). Jesienią tegoż roku debiutował na „Warszawskiej Jesieni” wokalno-instrumentalnym Epitafium. Od tej pory jego dzieła pojawiały się regularnie w programach „Warszawskiej Jesieni” i innych polskich festiwali muzyki współczesnej. W 1960 otrzymał I nagrodę na Konkursie Młodych ZKP i wyjechał na trzymiesięczny pobyt do Paryża. W 1961 Symfonia „1959” uzyskała I lokatę na Biennale Młodych w Paryżu. Plonem tej nagrody był kolejny pobyt artysty w Paryżu (1963), rozszerzony o wycieczkę do Darmstadt. W 1965 przyjął Górecki etat wykładowcy w PWSM w Katowicach; w tym czasie zaangażował się na krótko w działalność śląskiego środowiska kompozytorskiego – w latach 1964-69 był wiceprezesem katowickiego Koła ZKP. Intensywna praca twórcza zaowocowała kolejnymi nagrodami. W 1967 Refren został nagrodzony III lokatą na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO, w 1968 organowa Kantata uzyskała I miejsce na Konkursie Kompozytorskim w Szczecinie, w 1973 kompozytor otrzymał I lokatę na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO za Ad Matrem. W 1975 roku Henryk Mikołaj Górecki przyjął stanowisko rektora PWSM w Katowicach. Równocześnie prowadził własną klasę kompozycji, którą ukończyli: R. Augustyn, M. Hussar, E. Knapik, A. Krzanowski. W 1977 otrzymał tytuł profesorski. W 1979 zrezygnował z funkcji rektora, jak również z posady w katowickiej uczelni. Poświęcił się całkowicie pracy twórczej, udzielając się jedynie w organizacjach społecznych: w l. 1977-83 był wiceprezesem Towarzystwa im. K. Szymanowskiego w Zakopanem, gdzie od 1978 mieszkał z przerwami wraz z rodziną (był honorowym obywatelem Zakopanego), a w l. 1980-84 prezesem Klubu Inteligencji Katowickiej w Katowicach.

Wielkie osiągnięcia artystyczne oraz pozycja wybitnej osobistości polskiego życia społecznego i kulturalnego została potwierdzona wieloma nagrodami i odznaczeniami państwowymi oraz wyróżnieniami przyznanymi przez instytucje zagraniczne. Górecki jest laureatem nagród muzycznych Województwa Katowickiego (1958, 1975), Nagrody Ministra Kultury i Sztuki III stopnia (1965), I stopnia (1969, 1973), dorocznej nagrody ZKP (1970), nagrody Komitetu do spraw Radia i Telewizji (1974), Nagrody Państwowej I stopnia (1976), nagrody Ministra Spraw Zagranicznych (1992), nagrody metropolity katowickiego „Lux ex Silesia” (2000), nagrody Województwa Śląskiego (2003). Od 1993 był członkiem honorowym ZKP. Otrzymał liczne doktoraty honorowe, m. in. Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1993), Uniwersytetu Warszawskiego (1994), Catholic University w Waszyngtonie, University of Michigan w Ann Arbor, Victoria University, University of British Columbia w Montrealu, Akademii Muzycznej w Katowicach (2003).

Organizator

fundacja sinfonietta pomerania 220x80

Partnerzy

filharmonia nck lotos

Mecenasi

gdansk   samorzad zaiks

Patroni Medialni

patroni medialni

Początek strony