Andrzej Koszewski (1922-2015) w 1945 roku rozpoczął studia muzykologiczne na Uniwersytecie Poznańskim pod kierunkiem Adolfa Chybińskiego, które ukończył w roku 1950. Jednocześnie, w latach 1946-48, studiował teorię muzyki, a w latach 1948-53 – kompozycję u Stefana Bolesława Poradowskiego w PWSM w Poznaniu. W latach 1953-58 kontynuował studia pod kierunkiem Tadeusza Szeligowskiego jako aspirant w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Działalność pedagogiczną rozpoczął w roku 1948. W latach 1948-61 uczył w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej, a w latach 1950-63 – w Liceum Muzycznym w Poznaniu. W 1957 podjął pracę w PWSM w Poznaniu. Od 1965 roku był docentem, od 1978 profesorem nadzwyczajnym, a od 1985 – profesorem zwyczajnym. Od 1967 prowadził klasę kompozycji, pełniąc również w latach 1984-87 funkcję kierownika Katedry Kompozycji i Teorii Muzyki poznańskiej uczelni. Był laureatem wielu nagród artystycznych, m.in. Nagród Ministra Kultury i Sztuki II stopnia (1967, 1973 i 1977) i I stopnia (1978, 1982 i 1988), Nagrody Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży (1982), dorocznej Nagrody Związku Kompozytorów Polskich (1986) oraz Nagrody im. Jerzego Kurczewskiego (2003).

Organizator

fundacja sinfonietta pomerania 220x80

Partnerzy

filharmonia nck lotos

Mecenasi

gdansk   samorzad zaiks

Patroni Medialni

patroni medialni

Początek strony