Andrzej Jungiewicz jest absolwentem klasy fortepianu prof. Józefa Stompla oraz klas kameralnych prof. Marii Szwajger-Kułakowskiej i prof. Urszuli Stańczyk w Akademii Muzycznej w Katowicach. Obecnie jest wykładowcą w tej uczelni oraz nauczycielem w Zespole Szkół Muzycznych w Katowicach. Był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki (1986/87). Jest laureatem konkursów na stypendia artystyczne Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1985 i 1986), Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej w Łodzi (1986) oraz Festiwalu Augustowskie Spotkania Młodych (1985).

Brał udział w mistrzowskich kursach pianistycznych i muzyki kameralnej pod kierunkiem m. in. Barbary Halskiej, Ryszarda Baksta, Rudolfa Buchbindera, Konrada Richtera. Nagrywał dla radia i telewizji. Wraz
z kontrabasistką Ireną Olkiewicz zrealizował nagranie płytowe. Brał udział w wielu festiwalach. Jako solista i kameralista występował w Polsce i za granicą we Francji, Hong Kongu, Malezji, Niemczech, Pakistanie, Słowacji, Szwecji, Ukrainie.

Dokonał prawykonań muzyki najnowszej. Współpracuje jako kameralista z wieloma wybitnymi muzykami. Jest akompaniatorem na licznych kursach mistrzowskich. W 2009 ukazała się nagrana przez duet płyta „Muzyka współczesnych kompozytorów śląskich dla 2 pianistów” zawierająca utwory Józefa Świdra, Henryka Mikołaja Góreckiego, Jana Wincentego Hawela, Aleksandra Glinkowskiego, Edwarda Bogusławskiego i Andrzeja Dziadka.

Organizator

fundacja sinfonietta pomerania 220x80

Partnerzy

filharmonia nck lotos

Mecenasi

gdansk   samorzad zaiks

Patroni Medialni

patroni medialni

Początek strony